Miesten ja naisten dating

Rated 3.94/5 based on 590 customer reviews

Kaikenikäisiä naisia koskettavat myös edelleen paineet ulkonäöstä, muiden miellyttämisestä ja työelämän muutospaineet. Työntekoa ja suorituksia korostavassa kulttuurissa nainen joutuu opettelemaan vielä aikuisenakin oikeaa itsestään huolehtimista ja välittämistä.Mikäli jatkuvasti ja lisääntyvästi alkaa ylittää kohtuukäytön rajoja ja tuntuu vaikealta muuttaa tapojaan, kannattaa pohtia pakonomaista tarvettaan kysymällä muun muassa itseltä, mihin tällaista alkoholinkäyttöä tarvitsee?Myös omaan kehonkuvaan ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat koskettavat naisten itsetuntoa ja lisäävät paineita päihteiden käyttöön.Lisäksi stressin toistuva ratkaisu päihteillä lisää riskiä riippuvuuskäyttäytymiseen. Omia kiukkuja, riittämättömyyden ja vihan tunteita kannattaa pohtia.

Rintasyöpään liittyvät riskit lisääntyvät 10 alkoholiannoksen viikkokulutuksen jälkeen.

Suomessa on käynnistetty mini-interventiokokeiluja eri paikkakunnilla. Näissä kokeilussa korostetaan potilaan oikeutta saada myös tietoja alkoholista ja sen vaikutuksista sekä korostetaan vastaavasti lääkärin velvollisuutta antaa tietoa näissä asioissa.

Naisen masennukseen ja ahdistuneisuuteen saattaa liittyä runsasta alkoholinkäyttöä ja olla siten merkki päihderiippuvuudesta.

Avohoitopisteissä naisten osuus on lisääntynyt paikoin jopa 40 %:iin asiakkaiden määrästä omien tai läheisten päihdeongelmien vuoksi.

Suurkulutuksen ylärajat ovat naisilla keskimäärin 16 alkoholiannosta viikossa.

Leave a Reply